Odpařování pulsním laserem s přispěním matrice (MAPLE)

Perex

Vylepšování a optimalizace MAPLE za velmi nízkých teplot pro depozici a studium nových organických biokompatibilních materiálů a sensorů.

Na tématu se podílejí