Souhrn

Oddělení se především zabývá interdisciplinárním výzkumem pokročilých funkčních materiálů pro aplikace v elektronice, optice, optoelektronice, senzorech plynů a medicíně s vysokým inovačním/průmyslovým potenciálem. Laboratoře jsou zaměřeny na teoretické/praktické přístupy k návrhu a vývoji tenkovrstvých PVD technik synergicky spojených s charakterizací pomocí pokročilých zařízení (NanoESCA, AFM, STM, SEM, EPR, Hmotnostní spektrometrie, Elipsometrie).