Studium stability hybridních perovskitů metodami měření slabé absorpce

Text

Od roku 2014, kdy jsme ukázali, že ostrá absorpční hrana hybridního perovskitu je všeobecně platným argumentem pro vysokou kvalitu materiálu se zabýváme efekty stability pozorovanými metodami absorpce. Kromě přeměny hybridního perovskitu CH3NH3PbI3 na PbI2 v důsledku degradace jsme ukázali, že dvoufázový systém CH3NH3PbI3 - PbI2 má specifické vlastnosti podporující hypotézu účinného přenosu děr z fáze PbI2 do zrn CH3NH3PbI3. Dalším efektem PbI2 je jeho rozklad a uvolňování jódu, který difunduje do perovskitových zrn a vyvolává intersticiální hluboké defektní hladiny, které lze detekovat právě pomocí velmi slabé absorpce pod hranou zakázaného pásu.

Na tématu se podílejí