Analýza interakce na úrovní jedné molekuly

Text

Naším cílem je poskytnout nástroj pro vědy o životě, který umožní studovat procesy nezbytné pro biologické systémy na úrovni jediné molekuly a za podmínek, které co nejvěrněji napodobují stav in vivo. Náš přístup je založen na zobrazování jednotlivých biomolekul v reálném čase bez označení, které umožňuje nanofluidní rozptylová mikroskopie (NSM). Vyvíjíme experimentální platformu složenou z nanofluidních prvků řídících reaktor s ultranízkým objemem, ve kterém lze zobrazovat a analyzovat jednotlivé biomolekuly. Zkoumáme a využíváme jak pasivní principy založené na elektrostatickém a entropickém zachycení, tak aktivní přístupy zahrnující aktivní optické nanomateriály.

Na tématu se podílejí