Mgr. Zdeněk Hubička, Ph.D.

Funkce zaměstnance
Zástupce vedoucího sekce
Telefon
266 05 2995, 266 05 2415, 266 05 2456
E-mail
hubicka [at] fzu.cz
Lokalita
Slovanka
Místnost
O 218
O 330
O 329

Mgr. Michala Drahošová

Funkce zaměstnance
Sekretářka sekce
Telefon
266 05 2148
E-mail
drahosova [at] fzu.cz
Lokalita
Slovanka
Místnost
O 315
Souhrn

Sekce optiky se věnuje multidisciplinárnímu výzkumu v oblasti funkčních optických struktur, materiálů a technologií, studiu klasických a kvantových aspektů šíření optického záření a nově také oblasti biofyziky. Propojení teoretického, experimentálního a technologického výzkumu nám umožňuje vývoj, přípravu a studium širokého spektra materiálů s unikátními užitnými vlastnostmi. Vyvíjené materiály nacházejí bohaté uplatnění u našich průmyslových partnerů z oblasti slévárenství, strojírenství, aditivních, plazmatických, laserových a live-science technologií.

Text

Náš výzkum klasické optiky se zaměřuje především na statistické vlastnosti světla, rozptylometrii a vývoj optických soustav pro specializovaná detekční zařízení. V oblasti kvantové optiky jsme navrhli různé typy zdrojů kvantově korelovaných fotonových párů a výzkum na poli kvantové informace se věnuje měření, přenosu a zpracování informace pomocí kvantových stavů fotonů. Studujeme také detekci slabého a ultraslabého záření na úrovni jednotlivých fotonů, jeho charakterizaci, kvantovou teleportaci a klonování.

Po technologické stránce se Sekce optiky zaměřuje především na výzkum a vývoj pokročilých optických technologií, které jsou založeny zejména na pulsní laserové depozici, plazmovém bariérovém výboji, duálním vysoce výkonném impulsním magnetronovým rozprašovacím systému (HIPIMS), systémech s lineárními dutými katodami a nízkoenergetické mikrovlnné hybridní plazmě.

Značnou pozornost věnujeme výzkumu mechanických vlastností povrchů a vrstev. Tyto technologie nacházejí využití jak při výrobě optických struktur a prvků nezbytných pro náročné experimenty v oblasti částicové fyziky a astrofyziky, tak u našich průmyslových partnerů při zavádění pokročilých výrobních technologií. Právě za účelem efektivního propojení akademické a průmyslové sféry iniciovala Sekce optiky založení Národního centra kompetence MATCA (více informací na www.matca.cz).

Dalším relativně novým výzkumným směrem naší Sekce je oblast biofyziky. Zde se zaměřujeme na působení fyzikálních a biofyzikálních vlivů na buněčnou funkci. Tento směr výzkumu přináší nové možnosti ve vývoji inovativních, přesnějších, spolehlivějších a levnějších fyzikálních nástrojů pro in vitro / in vivo kontrolu buněčné funkce. Při vývoji používáme jak normální zdravé buňky, tak nádorové buněčné linie, např. rakovinové buňky jater a leukémie.

Sekce Optiky zahrnuje čtyři výzkumná pracoviště: Oddělení optických a biofyzikálních systémů, Oddělení nízkoteplotního plazmatu, Oddělení analýzy funkčních materiálů a Společnou laboratoř optiky (SLO) Univerzity Palackého a Fyzikální ústavu AV ČR. Sekce má jedno technické oddělení: Optické a mechanické dílny Na Slovance.