Výzkum multiferroických materiálů pomocí magnetické rezonance

Text

Multiferroické materiály s magnetoelektrickým párováním jsou atraktivní pro aplikace v spintronice a pamětích s náhodným přístupem též v telekomunikacích. Tyto materiály studujeme technikami EPR a NMR v širokém teplotním rozsahu (3-600 K) a rozpětí hodnot magnetického pole (+/- 15 kOe). Kromě spektroskopických studií se měří také magnetoelektrické (ME) párování. Koeficienty ME jsou stanoveny dynamickou metodou jako funkce vnějšího magnetického pole v malém střídavém poli měřením proudu napříč vzorkem nebo napětí/polarizace pomocí vysoce citlivého zesilovače lock-in.

Dept27_VTFig11.png
Popis
ME napětí jako funkce teploty v keramice Pb(Fe1/2Nb1/2)O3.
Na tématu se podílejí