ZnO a MoO3 nanostruktury a rozhraní pro přeměnu energie

Text

Rozhraní oxidů kovu představují klíčové elementy budoucích zařízení pro přeměnu energie s cílem maximalizovat elektrické napětí, které silně závisí na povrchových nábojích způsobených m adsorbovaným kyslíkem nebo kyslíkovými vakancemi. Tyto náboje umíme účinně měnit žíháním v kyslíku nebo dusíku. Nanostruktury ZnO připravujeme hydrotermálním růstem z vodného rotoku hexahydrátu dusičnanu zinečnatého a examethylenetetraminu. Podobně jako ZnO připravujeme také nanosloupky MoO3 z dihydrátu oxidu molybdenového ve vodném roztoku. Tenké vrstvy, které slouží také jako substráty pro hydrotermální růst, se připravují ve spolupráci s Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Praze magnetronovým naprašováním nebo pulzní laserovou depozicí.

ZnO a MoO3 nanostruktury
Popis
Nahoře - ZnO podkladové tenké vrstvy připravené při různém výkonu, dole - narostlé nanosloupky.
Na tématu se podílejí