Oddělení technické infrastruktury a přístrojových služeb

Souhrn

Oddělení odpovídá za řešení požadavků, vč. koncepce návrhu, vývoje, testování, dodávek a integrace distribuce laser pulsů, řídicího systému a souvisejících subsystémů - např. diagnostika, transport paprsku, řídicí systémy, kontrola výkonu a dat, systému časování na úrovni zařízení a podpůrné systémy, vč. požadavků na vakuový systém.

Řídicí a datové systémy
Transport laserových paprsků L1, L2, L3, L4

Odpovědnost: Provoz laboratoří

ISO 5 laboratoř
Electronic Lab
Sdílené serverové místnosti
Laboratoř podpory uživatelů

Technické služby
Odpovědnost: Poskytování odborných znalostí,
provádění interních projektů, podpora operací

Text