RNDr. Stanislav Kamba, CSc.

Funkce zaměstnance
Zástupce vedoucího oddělení
Telefon
266 05 2957, 266 05 2651
E-mail
kamba [at] fzu.cz
Lokalita
Slovanka
Místnost
132
133

Martina Španělová

Funkce zaměstnance
Sekretářka
Telefon
266 05 2142
E-mail
spanel [at] fzu.cz
Lokalita
Slovanka
Místnost
137
Text

Mezi stěžejní oblasti našeho zájmu patří teoretický a experimentální výzkum feroelektrik, piezoelektrik, multiferoik, polovodičových nanostruktur a kapalných krystalů. Naším společným cílem je porozumění materiálům, jejichž frekvenční závislost dielektrické funkce může být zkoumána kapacitními, vlnovodovými nebo optickými technikami. Experimentální výzkum v Oddělení dielektrik většinou zahrnuje dielektrickou, infračervenou, časově rozlišenou THz, Ramanovou a neutronovou spektroskopii, ale také kalometrii, nelineární optiku a skenovací mikroskopické metody.

Konkrétní výzkumné aktivity jsou řešeny v šesti úzce spolupracujích vědeckých skupinách, kterými jsou:

Více informací o hlavních výzkumných aktivitách najdete na webové stránce oddělení dielektrik.