Text

Mezi stěžejní oblasti našeho zájmu patří teoretický a experimentální výzkum feroelektrik, piezoelektrik, multiferoik, polovodičových nanostruktur a kapalných krystalů. Naším společným cílem je porozumění materiálům, jejichž frekvenční závislost dielektrické funkce může být zkoumána kapacitními, vlnovodovými nebo optickými technikami. Experimentální výzkum v Oddělení dielektrik většinou zahrnuje dielektrickou, infračervenou, časově rozlišenou THz, Ramanovou a neutronovou spektroskopii, ale také kalometrii, nelineární optiku a skenovací mikroskopické metody.

Konkrétní výzkumné aktivity jsou řešeny v šesti úzce spolupracujích vědeckých skupinách, kterými jsou:

Více informací o hlavních výzkumných aktivitách najdete na webové stránce oddělení dielektrik.