Výzkumná témata

Objevujte, čím se právě zabývají naše vědecké týmy.

Řadit dle:
Your selection corresponds to 23 research topics
Řadit dle:
Název tématu Autor Oddělení
Příprava fosfátových skel Robert Král Oddělení optických materiálů (27), Skupina přípravy optických materiálů a termické analýzy (2710)
Příprava krystalů halogenidů Robert Král Oddělení optických materiálů (27), Skupina přípravy optických materiálů a termické analýzy (2710)
Příprava krystalů komplexních oxidů Jan Pejchal Oddělení optických materiálů (27), Skupina přípravy optických materiálů a termické analýzy (2710)
Základní výzkum interakcí na biorozhraních Hana Lísalová Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř funkčních biorozhraní (2104)
Vývoj nových biomateriálů Hana Lísalová Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř funkčních biorozhraní (2104)
Biomedikální a bioanalytické aplikace Hana Lísalová Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř funkčních biorozhraní (2104)
Vývoj výpočetních metod pro modulované struktury -- Sekce fyziky pevných látek (3), Oddělení strukturní analýzy (19), Elektronová difrakce (1901), Metody strukturní analýzy (1908)
Stanovení čistoty kapalně krystalických materiálů Mgr. Terézia Jurkovičová, Ph.D. Oddělení chemie (32), Laboratoř analytické chemie (3201)
Chirální HPLC separace Mgr. Terézia Jurkovičová, Ph.D. Oddělení chemie (32), Laboratoř analytické chemie (3201)
Rozklady a analýza anorganických materiálů Mgr. Terézia Jurkovičová, Ph.D. Oddělení chemie (32), Laboratoř analytické chemie (3201)
Měření UV-VIS spekter a optické otáčivosti Mgr. Terézia Jurkovičová, Ph.D. Oddělení chemie (32), Laboratoř analytické chemie (3201)
Příprava monokrystalů GGAG pro detektory záření prom. fyz. Pavel Boháček Oddělení chemie (32)