Příprava fosfátových skel

Text

Jsou připravovány podvojné fosforečnany (PO3)- alkalických kovů (Li, Na, K, Cs) a kovů vzácných zemin (Y, Ce, Gd, Pr, La) dotovaná ionty vzácných zemin (Ce, Er, Pr, Yb). Skla jsou připravovány tavením výchozích surovin (fosforečnanů a uhličitanů) a odlitím skel do grafitové formy. Tímto způsobem byla např. připravena draselno-lanthanitá fosfátová skla s různým obsahem oxidu fosforečného a dopovaná erbiem a ytterbiem (Er,Yb:KLaP), viz obrázek. Tato skla byla studována pro možná aplikace jako pevno-látkové lasery pracující při 1,53 µm.

Draselno-lanthanitá fosfátová skla dopovaná erbiem a ytterbiem
Popis
Draselno-lanthanitá fosfátová skla dopovaná erbiem a ytterbiem (Er,Yb:KLaP) s klesajícím obsahem oxidu fosforečného (i)-(v).
Na tématu se podílejí