Syntéza a studium vlastností laserových NIR-absorbérů na bázi organometalických komplexů niklu

Text

Příprava NIR-absorbérů pro laserové aplikace na bázi organometalových komplexů niklu je motivována specifickými transientními vlastnostmi těchto materiálů při průchodu laserového paprsku o pevném vlnočtu 1315 nm v základním a zvýšeném výkonu emitujícího zdroje. Jelikož tyto látky, podmiňující správnou činnost laseru, jsou nestabilní, je cílem naší studie odhalit a eliminovat možné fotonické a chemické faktory, které mohou tuto nestabilitu ovlivňovat. Součástí studie je analýza rozpadových produktů při průchodu laseru materiálem a vyhodnocení možného vlivu rozpouštědel se zachováním rozpustnosti absorbérů. Projekt je realizován ve spolupráci s Badatelským centrem PALS.

tema4obrJUL2_viappt.png
Popis

Chemická struktura NIR-absorbéru JUL 2

 

Tema4Obr2
Popis

Syntéza v malém měřítku

 

Na tématu se podílejí