Příprava monokrystalů GGAG pro lasery

Text

Czochralskiho metodou jsou připravovány krystaly GGAG dopované jedním nebo kombinací z prvků Pr, Ho, Er, Tm, Yb.

Možnosti jejich využití jako laserů jsou studovány na FJFI.

PB_03.jpg
Popis

Obrázek: Destička z krystalu Yb,Ho:GGAG pro laserovou aplikaci

 

Na tématu se podílejí