Příprava monokrystalů wolframanů PWO a BWO užívaných v detektorech záření

Text

Monokrystaly wolframanu olovnatého PbWO4 a barnatého BaWO4 (obrázek) jsou pěstovány v rámci spolupráce s oddělením optických materiálů a s turnovskou firmou Crytur pro vývoj jejich vlastností při praktickém užití v detektorech záření.

PB_05.jpg
Popis

Krystaly wolframanu barnatého

 

Na tématu se podílejí