Příprava krystalů halogenidů

Text

Jsou připravovány chloridy, bromidy a jodidy (čisté i dopované přechodovými kovy a kovy vzácných zemin) alkalické - Na, K, Rb, Cs, olovnaté PbX2 (X - Cl, Br, I), podvojné alkalicko-olovnaté - KPb2Cl5, RbPb2Cl5, RbPb2Br5, CsPbCl3, CsPbBr3, a další podvojné halogenidy alkalických a přechodných kovů - Cs2HfCl6, Cs2ZrCl6, ad.

Krystaly jsou pěstovány buď tradiční Bridgmanovou metodou

Krystal Cs2HfCl6 vypěstovaný Bridgmanovou metodou
Popis
Krystal Cs2HfCl6 vypěstovaný Bridgmanovou metodou (vlevo) a modrá luminiscence jednoho z odřezků při ozáření UV lampou (vpravo)

nebo zmíněnou metodou micro-pulling-down

Halogenidové krystaly pěstované metodou micro-pulling-down
Popis
Halogenidové krystaly pěstované metodou micro-pulling-down.

(Obr. 4). Tato metoda je upravena tak, aby umožňovala přípravu a růst hygroskopických materiálů.

Na tématu se podílejí