O nás

Ing. Luděk Heller, Ph.D.

Funkce zaměstnance
Zástupce vedoucího oddělení
Telefon
266 05 3351, 266 05 3341, 266 05 2428
E-mail
heller [at] fzu.cz
Lokalita
Slovanka
Místnost
566
564

prof. Ing. Pavel Lejček, DrSc.

Funkce zaměstnance
Zástupce vedoucího oddělení
Telefon
266 05 2167
E-mail
lejcekp [at] fzu.cz
Lokalita
Slovanka
Místnost
24

Marcela Boháčková

Funkce zaměstnance
Sekretářka
Telefon
266 05 2613
E-mail
bohacekm [at] fzu.cz
Lokalita
Slovanka
Místnost
72 D
Souhrn

Oddělení funkčních materiálů vzniklo v roce 2009 jako nové výzkumné oddělení, jehož pracovníci se zabývají fyzikálním výzkumem funkčních technických materiálů schopných vyvolat mechanický pohyb využitím fyzikálních procesů probíhajících na atomové úrovni v reakci na teplo, světlo, elektrické nebo magnetické pole.

Text

V současnosti se zabýváme především výzkumem funkčních technických materiálů a kompozitů, jako jsou slitiny s tvarovou pamětí, biodegradabilní kovy, funkční kompozity kov-polymer, elektro aktivní polymery kombinované s prvky NiTi nebo textilní materiály s integrovanými superelastickými kovovými vlákny NiTi. Dále se zabýváme výzkumem moderních kovových materiálů s řízenou mikrostrukturou, využíváme moderní metody přípravy kovových materiálů pomocí 3D tisku laserem, připravujeme a studujeme nanodiamantové povlaky pro funkcializovaná rozhraní mezi anorganickými nanomateriály a biomateriály.

Výzkum v oddělení je organizován ve třech výzkumných skupinách FMC, MNB a MCM.  Dále je v oddělení zařazena centrální laboratoř skanovací elektronové mikroskopie FUNBIO a mechanické dílny sekce fyziky kondenzovaných látek.

Pracovníci oddělení vybudovali a využívají laboratoř mechanických zkoušek vybavenou in-situ metodami pro studium deformačních procesů ve funkčních materiálech, metalurgickou laboratoř provozující zařízení k odlévání kovových slitin, termomechanickému zpracování a růstu kovových krystalů a technologické laboratoře pro přípravu tenkých nanodiamantových vrstev a povlaků (mikrovlnná CVD technologie) a tenkých kovových vrstev a povlaků (PVD technologie magnetronového naprašování).

Pracovníci centrální laboratoře FUNBIO provádějí výzkumné služby pro uživatele z FZU i jiných institucí spočívající v charakterizaci materiálů pomocí skanovací elektronové mikroskopie. Rozvoj elektronové mikroskopie v laboratoři FUNBIO a v centrální Laboratoři elektronové mikroskopie LEM umožnil pracovníkům oddělení provádět výzkum v nanorozměrech, což přineslo zcela nové možnosti výzkumným týmům nejen v Oddělení funkčních materiálů ale i v celém FZU.

Výzkumníci Oddělení funkčních materiálů jsou úspěšní v získávání a řešení národních i mezinárodních grantových projektů, jsou velmi aktivní ve výuce PhD studentů probíhající ve spolupráci s vysokými školami z ČR i zahraničí a daří se jim komercializovat výsledky svých výzkumů.