Studium syntéz a vlastností kryoprotektivních materiálů

Text

Cílem syntéz nových potenciálně kryoprotektivních materiálů je studium jejich vlastností na buňkách v procesu mražení a rozmrazování. S ohledem na různé působení těchto látek v intracelulárním a extracelulárním prostředí jsou vyhodnocovány jejich fyzikální a biologické účinky řadou instrumentálních metod (průtoková cytometrie, XRD, DSC, Ramannova spectrometrie, konfokální mikroskopie, AFM a MS).

Na základě získaných výsledků jsou analyzovány důležité kryoprotektivní parametry s ohledem na strukturu a možné interakce kryoprotektantů s vodou, které při procesu mražení ovlivňují např. membránovou a chromatinovou stabilitu, morfologii krystalů a stav buněčné dehydratace. 

V neposlední řadě se zabýváme možným vlivem materiálů na strukturní defekty DNA se snahou odhalit jejich genetické či epigenetické pozadí při replikaci DNA v buněčné S-fázi. Projekt je realizován naším oddělením zabývajícím se přípravou typově různých látek současnými metodami organické a analytické chemie (NMR, MS) a testováním jejich biologických a biofyzikálních vlastností ve spolupráci s různými externími pracovišti (Masarykova Univerzita Brno, LF UK, CEITEC, BIOCEV).

kryop.jpg
Popis
Příprava biodegradovatelných hydrogelů s potenciálním kryoprotektivním účinkem a efekt vody na hydrogel

 

Na tématu se podílejí