Příprava materiálů pro luminofory

Text

Jsou připravovány práškové a monokrystalické materiály na bázi oxidů a sulfidů pro studium jejich užití jako luminoforů ve spolupráci s oddělením optických materiálů.

Monokrystaly na bázi oxidů jsou v těchto případech pěstovány z vybraných systémů, které vykazují slibné výsledky v práškové formě, metodou micro-pulling down v oddělení optických materiálů.

Sulfidické monokrystaly jsou připravovány z vysokoteplotních roztoků v oddělení chemie.

PB_04.jpg
Popis

Obrázek: Krystal KLu0,95Tm0,05S2

 

Na tématu se podílejí

Ing. Lubomír Havlák

Pracovní pozice
Vedoucí pracovní skupiny
Tel:
266 05 2784, 266 05 2688, 266 05 2729, 266 05 2171, 266 05 2507