Design a syntéza ferroelektrických a antiferroelektrických kapalných krystalů

Text

V úzké spolupráci se Skupinou kapalných krystalů odděleni dielektrik se věnujeme designu a vypracování syntetických metod vedoucích k novým ferroelektrickým, či antiferroelektrickým materiálům vykazujícím kapalně krystalické  vlastnosti (mesofáze).

Nejčastěji se zabýváme materiály, jejichž molekuly mají tyčkovitý nebo lomený tvar. K modifikaci vlastností cílových materiálů využíváme laterální substituce molekul skupinami CH3, OCH3, Cl, Br a F.

Zaměřujeme se na využití přírodních látek jako zdroje chirality pro kapalné krystaly a aditiva do kapalně-krystalických směsí, ve většině případů nezbytných k indukci ferroelektrického chování. Přírodní chirální sloučeniny jsou nejen levnou alternativou používaných syntetických látek, ale jejich zabudování do struktury obvykle také zlepšuje biologickou odbouratelnost (ekologičnost) výsledných materiálů.

Za účelem studia samoorganizanizace molekul a molekulární dynamiky v kapalně krystalické fázi pomocí 2H-NMR syntetizujeme také selektivně deuterované materiály.

MC_01.png
Popis
Příklad molekulární struktury materiálu na bázi kyseliny mléčné tvořícího ferroelektrickou SmC* fázi a 2-D znázornění uspořádání molekul v povrchem stabilizované formě této mesofáze

 

Na tématu se podílejí