Publikace

 1. European Physical Journal - Applied Physics 88 (2020) 30302(1)-30302(6).
 2. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 726 (2020) 012011(1)-012011(8).
 3. Z. Remeš, M. Buryi, N. Neykova, J. Stuchlík, J. Mičová, Hua Shu Hsu
  Mater. Today Proc. 0 (2020) 0 - 0
 4. physica status solidi (b) (2020) 1900247(1)-1900247(6).
 5. Nanotechnology 31 (2020) 225601(1)-225601(11).
 6. European Physical Journal - Applied Physics 89 (2020) 20401(1)-20401(6).
 7. V. A. Volodin, S. G. Cherkova, V. Kumar, V.A. Sachkov, V. Mortet, A. Taylor, Z. Remeš, T. h. Stuchlíková, J. Stuchlík
  Proceedings of SPIE 11022 (2019) 110221G(1)-110221G(10).
 8. A. Artemenko, T. Ižák, M. Marton, E. Ukraintsev, J. Stuchlík, K. Hruška, M. Vojs, A. Kromka
  Diamond and Related Materials 100 (2019) 107562-.
 9. Applied Surface Science 480 (2019) 1008-1013.
 10. Vacuum 168 (2019) 108813(1)-108813(4).
 11. Z. Remeš, Y. Y. Chang, J. Stuchlík, N. Neykova, J. Souček, Hua Shu Hsu
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 465 (2019) 012008(1)- 012008(7).
 12. phys. status solidi a  (2019) 1900241(1) - 1900241(6)
 13. Applied Physics Letters 114 (2019) 132103(1)-132103(5).
 14. Applied Surface Science 428 (2018) 1159-1165.
 15. Solid State Communications 276 (2018) 33-36.
 16. N. Neykova, J. Stuchlík, K. Hruska, A. Poruba, Z. Remeš, O. Pop-Georgievski
  Beilstein Journal of Nanotechnology 8 (2017) 446-451.
 17. CERAMICS-SILIKATY 61 (2017) 136-140.
 18. Chemical Physics Letters 676 (2017) 82-88.
 19. G. K. Krivyakin, V. A. Volodin, A. A. Shklyaev, V. Mortet, J. More Chevalier, P. Ashcheulov, Z. Remeš, T. h. Stuchlíková, J. Stuchlík
  Semiconductors 51 (2017) 1370-1376.
 20. JJAP Conference Proceedings 5 (2017) 011303(1)-011303(5).
 21. Y.-Y. Chang, J. Stuchlík, N. Neykova, J. Souček, Z. Remeš
  Journal of Electrical Engineering 68 (2017) 70-73.
 22. G. K. Krivyakin, V. A. Volodin, S. A. Kochubei, G. N. Kamaev, A. Purkrt, Z. Remeš, R. Fajgar, T. h. Stuchlíková, J. Stuchlík
  Semiconductors 50 (2016) 935-940.
 23. A.V. Dvurechenskii, V.A. Volodin, G.K. Krivyakin, A.A. Shklyaev, S.A. Kochubei, I.G. Neizvestny, J. Stuchlík
  Avtometriya 52 (2016) 97-102.
 24. I. M. Chernev, A. V. Shevlyagin, K. N. Galkin, J. Stuchlík, Z. Remeš, R. Fajgar, N. G. Galkin
  Applied Physics Letters 109 (2016) 043902-1-043902-4.
 25. V.A. Volodin, G.K. Krivyakin, A. A. Shklyaev, S.A. Kochubei, G.N. Kamaev, A.V. Dvurechendkii, A. Purkrt, Z. Remeš, R. Fajgar, T. h. Stuchlíková, J. Stuchlík
  Proceedings of SPIE 10224 (2016) 102240D(1)-102240D(12).
 26. Vibrational Spectroscopy 84 (2016) 67-73.
 27. Z. Remeš, O. Babchenko, M. Varga, J. Stuchlík, V. Jirásek, V. Prajzler, P. Nekvindova, A. Kromka
  Thin Solid Films 618 (2016) 130-133.
 28. physica status solidi (a) 1-5 (2016) (1)-(5).
 29. JJAP Conference Proceedings 3 (2015) 011301-1-011301-5.
 30. Advanced Science, Engineering and Medicine 7 (2015) 343-346 .
 31. J. Stuchlík, T. h. Stuchlíková, Z. Remeš, A. Purkrt, R. Fajgar, M. Koštejn, K. Zhuravlev, J. Kupčík, L. Sveshnikova, K. N. Galkin, N. G. Galkin
  Advanced Science, Engineering and Medicine 7 (2015) 265-269 .
 32. Advanced Science, Engineering and Medicine 7 (2015) 270-274 .
 33. N. G. Galkin, K. N. Galkin, I. M. Chernev, R. Fajgar, T. h. Stuchlíková, J. Stuchlík, Z. Remeš
  JJAP Conference Proceedings 3 (2015) 011104-1-011104-8.
 34. Z. Remeš, T. Novák, J. Stuchlík, T. h. Stuchlíková, V. Dřínek, R. Fajgar, K. Zhuravlev
  Acta Polytechnica, Czech Technical University in Prague 54 (2014) 426-429.
 35. Thanh Tuan Pham, Vu Tuan Hung Le, Son T Cu, J. Stuchlík
  Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 5 (2014) 045011-045019.
 36. O. Babchenko, B. Rezek, J. Stuchlík, A. Kromka, J. Ch. Arnault, P. Bergonzo
  Advanced Science, Engineering and Medicine 6 (2014) 802-808.
 37. Canadian Journal of Physics 7/8 (2014) 819-821.
 38. D.Franta, D.Nečas, L.Zajíčková, I.Ohlídal, J. Stuchlík, D. Chvostová
  Thin Solid Films 539 (2013) 533-544.
 39. Nikolay G. Galkin*, Konstantin N. Galkin, Igor M. Chernev, Radek Fajgar, T. h. Stuchlíková, Z. Remeš, J. Stuchlík
  physica status solidi (c) 10 (2013) 1712-1716.
 40. A. Fejfar, M. Hývl, M. Ledinský, A. Vetuško, J. Stuchlík, J. Kočka, S. Misra, B. O'Donnell, M. Foldyna, Linwei Yu, P. Roca i Cabarrocas
  Solar Energy Materials and Solar Cells 119 (2013) 228-234.
 41. D.Franta, D.Nečas, L.Zajíčková, I.Ohlídal, J. Stuchlík
  Thin Solid Films 541 (2013) 12-16.
 42. Journal of Non-Crystalline Solids 358 (2012) 2118-2121.
 43. Journal of Non-Crystalline Solids 358 (2012) 2082-2085.
 44. Physica Status Solidi-Rapid Research Letters 5 (2011) 373-375.
 45. Nanoscale Research Letters 6 (2011) 145(1)-145(6).
 46. physica status solidi (a) 207 (2010) 582-586.
 47. Physical Review B 81 (2010) 237301(1)-237301(4).
 48. physica status solidi (c) 7 (2010) 728-731.
 49. physica status solidi (c) 7 (2010) 704-707.
 50. P. Vašek, P. Svoboda, V. Novák, M. Cukr, Z. Výborný, V. Jurka, J. Stuchlík, M. Orlita, D.K. Maude
  Journal of Superconductivity and Novel Magnetism 23 (2010) 1161-1163.