Činnost

Text

Laserová modifikace polovodičů a dielektrik se širokým zakázaným pásem pomocí ultrakrátkych laserových pulzů v oblasti infračervených až UV vlnových délek.

Laser processing of the large band gap dielectrics and semiconductor materials using ultrashort laser pulses in the infrared to UV wavelength range. 

https://orcid.org/0000-0003-0490-355X