Činnost

Text

Řeším vytvářeni a charakterizaci nanostruktur založených na diamantu, ZnO, HOPG, proteinech, polypyrolu a buněk. S pomocí AFM, SEM, Ramanovy spektroskopie, optických a elektrochemických měření vytvářím fyzikální modely konformace molekul a uspořádání vrstev proteinů (např. fetal bovine serum), chemických vazeb polypyrrolu s diamantovým substrátem a adsorpce buněk na diamantu. Dělám měřeni DNA a helicene molekul, titanových, grafenových a diamantových vzorku. Studuju pochyb buněk pomoci modelu, který vysvětluje experimentální výsledky. Tento výzkum rozvíjí spolupráci na národní a mezinárodní úrovni.

Research interests:

 • Atomic force microscopy
 • Force spectroscopy
 • Submolecular resolution
 • Electrical vehicles
 • Hybrid materials
 • Semiconductor technology
 • Solar cells
 • Polymer physics
 • Intermolecular interaction
 • Protein misfolding
 • Human cell behavior
 • Tribology

ORCID 0000-0002-9768-5119
Scopus Author ID: 26032362800
ResearchGate