Činnost

Text
  • Příprava diamantových tenkých vrstev a kompozitů/heterostruktur na bázi uhlíku
  • Chemická depozice z par plynů
  • Strukturování a povrchová modifikace/terminace materiálů
  • Charakterizace a měření opto-elektronických vlastností materiálů

ORCID: 0000-0002-9613-4614