Činnost

Text
  • Fourierovská fotovodivostní spektroskopie pro měření slabých absorpcí
  • Optická spektroskopie hybridních perovskitů a oxidů pro fotovoltaické články
  • Optické modelování analytickými metodami
  • Přenos náboje ve fotovoltaických strukturách zejména na rozhraních
  • Infračervená spektroskopie atomární struktury povrchu křemíku

ORCID: 0000-0002-4222-6070