Činnost

Text

Zabývám se charakterizací anorganických materiálů v mikro až nanoměřítku metodami transmisní elektronové mikroskopie. Kombinace elektronové difrakce pro určení struktury spolu se spektroskopickými metodami EDX / EELS pro určení prvkového složení a pozorování ve vysokém rozlišení umožnují získat komplexní informaci o materiálech až na atomární úrovni. Dále mě zajímá 3D elektronová difrakce pro určení atomární struktury neznámých krystalických látek.

ORCID 0000-0002-0726-2199
ResearcherID F-2832-2012
Scopus Author ID 23034806300