1. Journal of Applied Physics 133 (2023) 035301-1-035301-13.
 2. E. Ukraintsev, H. Hematian, B.Rezek
  Langmuir 1 (2023) 1-11.
 3. V. Houska, E. Ukraintsev, J. Vacek, J. Rybáček, L. Bednarova, R. Pohl, I. Stará, B. Rezek, I. Stary
  Nanoscale 1 (2022) 1-11.
 4. H. Hematian, E. Ukraintsev, B. Rezek
  ChemPhysChem 22 (2022) 1-10.
 5. V. Procházka, P. Kulha, T. Izsák, E. Ukraintsev, M. Varga, V. Jirásek, A. Kromka
  Applied Surface Science 589 (2022) 1-8.
 6. E. Ukraintsev, V. Houska, B. Rezek
  Carbon 193 (2022) 171-181.
 7. I. Nemcakova, A. Litvinec, V. Mandys, Š. Potocký, M. Plencner, M. Doubkova, O. Nanka, V. Olejnickova, B. Sankova, M. Bartos, E. Ukraintsev, O. Babčenko, L. Bacakova, A. Kromka, B. Rezek, D. Sedmera
  Scientific Reports 12 (2022) 5264-.
 8. Z. Remeš, A. Artemenko, E. Ukraintsev, D. K. Sharma, M. Buryi, A. Kromka, Š. Potocký, O. Szabó, J. Kulíček, B. Rezek, A. Poruba, J. Mičová, Hua Shu Hsu
  physica status solidi (a) A (2022) 2100427(1)-2100427(7).
 9. E. Ukraintsev, A. Kromka, W. Janssen, K. Haenen, D. Takeuchi, P. Bábor, B. Rezek
  Carbon 176 (2021) 642-649.
 10. B. Rezek, H. Hematian, J. Jíra, D. Rutherford, J. Kulicek, E. Ukraintsev, Z. Remeš
  physica status solidi (a) 2000558 (2021) 1-6.
 11. Vacuum Volume 171 (2020) 108955(1)-108955(5).
 12. O. Romanyuk, I. Gordeev, A. Paszuk, O. Supplie, J.P. Stoeckmann, J. Houdková, E. Ukraintsev, I. Bartoš, P. Jiříček, T. Hannappel
  Applied Surface Science 514 (2020) 145903(1)-145903(8).
 13. A. Artemenko, T. Ižák, M. Marton, E. Ukraintsev, J. Stuchlík, K. Hruška, M. Vojs, A. Kromka
  Diamond and Related Materials 100 (2019) 107562-.
 14. Langmuir 35 (2019) 13844-13852.
 15. A. Cammarata, P. Nicolini, K. Simonovic, E. Ukraintsev, T. Polcar
  Physical Review B 99 (2019) 094309(1)-094309(8).
 16. E. Serpini, A. Rota, S. Valeri, E. Ukraintsev, B. Rezek, T. Polcar, P. Nicolini
  Tribology International 136 (2019) 67-74.
 17. K. Pachnerová Brabcová, L. Sihver, E. Ukraintsev, V. Štěpán, M. Davídková.
  Biointerphases 13(6) (2018) 061005(1)-061005(6).
 18. J. Budil, Petra Matyska Lišková, A. Artemenko, E. Ukraintsev, Ivan Gordeev, Jana Beranová, Ivo Konopásek, A. Kromka
  Diamond and Related Materials 83 (2018) 87-93.
 19. L. Vyšín, T. Burian, E. Ukraintsev, M. Davídková, M.E. Grisham, S. Heinbuch, J.J. Rocca, L. Juha
  Radiation Research 189 (2018) 466-476.
 20. I. Kopova, B. Rezek, Š. Stehlík, E. Ukraintsev, N. Slepickova Kasalkova, P. Slepicka, Š. Potocký, L. Bacakova
  phys. status solidi b 0 (2018) 1700595-1 - 1700595-7
 21. P. Lišková, J. Beranová, E. Ukraintsev, R. Fišer, O. Kofroňová, O. Benada, I. Konopásek, A. Kromka
  Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 170 (2018) 544-552.
 22. K. Pachnerová Brabcová, L. Sihver, E. Ukraintsev, V. Štěpán, M. Davídková.
  Radiation Protection Dosimetry ncy222 (2018) 1-4.
 23. A. Broz, E. Ukraintsev, A. Kromka, B. Rezek, M. Hubalek Kalbacova
  Journal of Biomedical Materials Research Part A 105A (2017) 1469-1478.
 24. I. Bieloshapka, P. Jiříček, M. Vorokhta, E. Tomsik, A. Rednyk, R. Perekrestov, K. Jurek, E. Ukraintsev, K. Hruška, O. Romanyuk, B. Lesiak
  Applied Surface Science 419 (2017) 838-848.
 25. M. Verdanova, B. Rezek, A. Broz, E. Ukraintsev, O. Babčenko, A. Artemenko, T. Izak, A. Kromka, M. Kalbac, M. Hubalek Kalbacova
  Small 12 (2016) 2499-2509.
 26. L.Ostrovska, L. Vistejnova, J. Dzugan, P. Slama, T. Kubina, E. Ukraintsev, D. Kubies, M. Kralickova, M. Hubalek Kalbacova
  Journal of Materials Science 51 (2016) 3097-3110.
 27. M. Krátká, O. Babčenko, E. Ukraintsev, J. Vachelová, M. Davídková, M. Vandrovcová, A. Kromka, B. Rezek
  Diamond and Related Materials 63 (2016) 186-191.
 28. M. Davydova, A. De Los Santos Pereira, M. Bruns, A. Kromka, E. Ukraintsev, M. Hirtz, C. Rodriguez-Emmenegger
  RSC Advances 6 (2016) 57820-57827.
 29. E. Ukraintsev, A. Broz, M. Hubalek Kalbacova, A. Kromka, B. Rezek
  Biointerphases 10 (2015) 041006(1)-041006(9).
 30. Langmuir 30(8) (2014) 2054-2060.
 31. B. Rezek, E. Ukraintsev, M. Krátká, A. Taylor, F. Fendrych, V. Mandys
  Biointerphases 9 (2014) 031012(1)-031012(8).
 32. E. Ukraintsev, A. Kromka, W. Janssen, K. Haenen, B. Rezek
  Controlling Physical and Chemical Bonding of Polypyrrole to Boron Doped Diamond by Surface Termination
  International Journal of Electrochemical Science 8 (2013) 17-26.
 33. Sensitivity of encapsulated diamond-protein transistor renewed by low temperature hydrogen plasma
  International Journal of Electrochemical Science 8 (2013) 1598-1608.
 34. Ognen Pop-Georgievski, N. Neykova, Vladimir Proks, J. Houdková, E. Ukraintsev, J. Zemek, A. Kromka, František Rypaček
  Thin Solid Films 543 (2013) 180-186.
 35. Z. Remeš, H. Kozak, B. Rezek, E. Ukraintsev, O. Babčenko, A. Kromka, H.A. Girard, J.-C. Arnault, P. Bergonzo
  Applied Surface Science 270 (2013) 411-417.
 36. Advanced Science, Engineering and Medicine 5 (2013) 515-518.
 37. M. Krátká, A. Kromka, E. Ukraintsev, M. Ledinský, A. Brož, M. Kalbačová, B. Rezek
  Sensors and Actuators B: Chemical 166-167 (2012) 239-245.
 38. Atomic Force Microscopy Investigations into Biology - From Cell to Protein, ed. Christopher L. Frewin, publ. InTech, 2012, ISBN 978-953-51-0114-7, hardcover, 354 pp.
 39. B. Rezek, M. Krátká, E. Ukraintsev, O. Babčenko, A. Kromka, A. Brož, M. Kalbáčová
  Diamond as Functional Material for Bioelectronics and Biotechnology
  New Perspectives in Biosensors Technology and Applications, ed. Pier Andrea Serra, publ. InTech, 2011, ISBN 978-953-307-448-1, hardcover, 448 pp.
 40. B. Rezek, E. Ukraintsev, M. Krátká, A. Kromka, A. Brož, M. Kalbáčová
  Biomedical application of diamond layers
  Československý časopis pro fyziku 61 (2011) 92-100.
 41. Nanoscale Research Letters 6 (2011) 337(1)-337(10).
 42. Diamond and Related Materials 20 (2011) 882-885.
 43. O. Babčenko, T. Izak, E. Ukraintsev, K. Hruska. B. Rezek, A. Kromka
  physica status solidi (b) 247 (2010) 3026-3029.
 44. B. Rezek, E. Ukraintsev, A. Kromka, M. Ledinský, A. Broz, L. Noskova, H., Hartmannova, M. Kalbacova
  Diamond and Related Materials 19 (2010) 153-157.
 45. Diamond and Related Materials 18 (2009) 722-725.
 46. B. Rezek, L. Michalikova, E. Ukraintsev, A. Kromka, M. Kalbacova
  Sensors 9 (5) (2009) 3549-3562.
 47. E. Ukraintsev, B. Rezek, A. Kromka, A. Broz, M. Kalbacova
  physica status solidi (b) 246 (2009) 2832-2835.
 48. B. Rezek, E. Ukraintsev, L. Michalíková, A. Kromka, J. Zemek, M. Kalbacova
  Diamond and Related Materials 18 (2009) 918-922.