Činnost

Text
  • Proces plazmové polymerizace, tenké vrstvy, funkcionalizace a strukturování povrchu, příprava nových materiálů, biologická odezva povrchu a proces růstu vrstvy.
  • Příprava katalyzátorů pro palivový článek s kyselinou mravenčí pomoci r.f. a d.c. planárního magnetronového naprašovaní a plynového agregačního klastrového zdroje.
  • Studium chemického stavu prvků tvořících povrch vzorků funkcionalizovaných nanodiamantů.
  • Vyhodnocování naměřených fotoelektronových spekter (XPS, AES, UPS), elektronové difrakce (LEED) a chemické složení hloubkovým profilováním (iontové dílo).
  • Zajištění chodu fotoelektronového spektrometru Kratos AXIS a ADES-400
  • Inženýrské práce, řešení technických problémů se zařízením

ORCID: 0000-0003-1703-2925