Činnost

Text

Rastrovací elektronová mikroskopie a rtg. mikroanalýza pevných látek a tenkých vrstev (polovodičových a ferromagnetických). Výzkum fázového složení vysokoteplotních supravodičů. Studium doménové struktury ferromagnetických amorfních materiálů. Studium fázových a chemických změn v silikátových sklech po ozáření rychlými elektrony ve spolupráci s Ústavem chemické technologie VŠCHT Praha. Tento výzkum byl podpořen Grantovou agenturou ČR. Přednášky na speciálních seminářích a letních školách pořádaných Spektroskopickou společností Jana Marka Marci. Školení zahraničního studenta. Člen Evropské Společnosti pro analýzu mikrosvazky (částic).

ORCID 0000-0002-0526-342X
SCOPUS ID 7003517140