Činnost

Text
  • Charakterizace povrchů pevných látek metodami XPS, AES, UPS a LEED.
  • Měření hloubkových koncentračních profilů pomocí zdroje klastrových argonových iontů.
  • Palivový článek s kyselinou mravenčí – příprava anody pomocí magnetronového naprašování a její charakterizace metodami elektronových spektroskopií.
  • Návrh a realizace experimentů pro měření na fotoelektronových spektrometrech AXIS Supra a ADES 400 a zajištění jejich provozu.

ORCID: 0000-0001-6573-5671