Činnost

Text
  • obsluha spektrometru AXIS Supra
  • zpracování a vyhodnocení naměřených dat
  • kvantitativní analýza povrchů pevných látek
  • analýza vazebných stavů atomů na površích pevných látek
  • výpočet hloubkových profilů tenkých vrstev

ORCID: 0000-0003-1306-2107