Granty

Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Multifunkční vlastnosti práškovaných intermetalických slitin Ni-Mn-Sn běžící GAČR » Standardní RNDr. Jiří Kaštil, Ph.D. 2020 2022
Modifikace neélovských a brownovských relaxačních vlastností nanočástic pro magnetické zobrazovací metody běžící GAČR » Standardní Ing. Mgr. Ondřej Kaman, Ph.D. 2019 2021
Spinový Seebeckův jev v magnetických nanokompositech na bázi obalených částic běžící GAČR » Standardní RNDr. Karel Knížek, Dr. 2019 2021
Kompozitní nanočástice s magneticky a světelně řízeným uvolňováním biologicky aktivních látek GAČR » Standardní Ing. Mgr. Ondřej Kaman, Ph.D. 2018 2020
Termoelektrické magnetické sulfidy GAČR » Standardní Ing. Jiří Hejtmánek, CSc. 2018 2020
Feromagnetická kvantová kritikalita v čistých systémech GAČR » Standardní Mgr. Martin Míšek, Ph.D. 2016 2018
Oxidové nanomagnety, jejich vlastnosti a interakce s biologickými systémy GAČR » Standardní Ing. Mgr. Ondřej Kaman, Ph.D. 2016 2018
Magnetismus manganitových částic a jejich útvarů GAČR » Standardní RNDr. Zdeněk Jirák, CSc. 2015 2017
Vnějšími podmínkami indukované změny elektronové struktury vedoucí ke vzniku nových magnetických fází GAČR » Standardní RNDr. Zdeněk Arnold, CSc. 2015 2017
Vysokofrekvenční dynamika supravodivých vírů MŠMT » Programy mezinárodní spolupráce - COST CZ RNDr. Jan Koláček, CSc. 2014 2016
Elektrický transport a magnetismus v nových vrstevnatých kobaltátech se vzácnými zeminami GAČR » Standardní RNDr. Karel Knížek, Dr. 2013 2015
Oxidové termoelektrické materiály pro konverzi vysokoteplotního odpadního tepla GAČR » Standardní Ing. Jiří Hejtmánek, CSc. 2013 2015