Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Magnetismus a termo-magnetické jevy v nitridech železa běžící GAČR » Mezinárodní Lead Agency RNDr. Karel Knížek, Dr. 2022 2025
Vrstevnaté polovodiče Bi2O2Se dopované přechodnými kovy: korelace transportních, magnetických a termoelektrických vlastností běžící GAČR » Standardní RNDr. Karel Knížek, Dr. 2022 2024
Fyzika dvoudimenzionálních van der Waalsovských halidů běžící GAČR » Standardní Mgr. Martin Míšek, Ph.D. 2021 2023
Multifunkční vlastnosti práškovaných intermetalických slitin Ni-Mn-Sn běžící GAČR » Standardní RNDr. Jiří Kaštil, Ph.D. 2020 2022
Modifikace neélovských a brownovských relaxačních vlastností nanočástic pro magnetické zobrazovací metody GAČR » Standardní Ing. Mgr. Ondřej Kaman, Ph.D. 2019 2021
Spinový Seebeckův jev v magnetických nanokompositech na bázi obalených částic GAČR » Standardní RNDr. Karel Knížek, Dr. 2019 2021
Kompozitní nanočástice s magneticky a světelně řízeným uvolňováním biologicky aktivních látek GAČR » Standardní Ing. Mgr. Ondřej Kaman, Ph.D. 2018 2020
Termoelektrické magnetické sulfidy GAČR » Standardní Ing. Jiří Hejtmánek, CSc. 2018 2020
Feromagnetická kvantová kritikalita v čistých systémech GAČR » Standardní Mgr. Martin Míšek, Ph.D. 2016 2018
Oxidové nanomagnety, jejich vlastnosti a interakce s biologickými systémy GAČR » Standardní Ing. Mgr. Ondřej Kaman, Ph.D. 2016 2018
Magnetismus manganitových částic a jejich útvarů GAČR » Standardní RNDr. Zdeněk Jirák, CSc. 2015 2017
Vnějšími podmínkami indukované změny elektronové struktury vedoucí ke vzniku nových magnetických fází GAČR » Standardní RNDr. Zdeněk Arnold, CSc. 2015 2017