Karel Závěta, fyzik gentleman

Anotace

Karel Závěta byl významnou osobností fyziky kondenzovaných látek. Před 67 lety, prvního února 1956, nastoupil do tehdejšího Ústavu technické fyziky ČSAV, dnešního Fyzikálního ústavu AV ČR. Svou vědeckou dráhu započal v oddělení magnetismu vedeném J. Brožem. Zapojil se do studia feritů a v této problematice pokračoval ve spolupráci se S. Krupičkou. Tématem jeho kandidátské práce bylo využití elektrické vodivosti k měření magnetokalorického jevu. Několik let pak zastával funkci vědeckého tajemníka ústavu.

Je to kolektivní úspěch, říká skromně oceněná Lenka Kubíčková

Anotace

Cena Becquerel potvrdila výjimečné vědecké úspěchy Lenky Kubíčkové. Nejvyšší ocenění udělované Francouzským velvyslanectvím v Praze v kategorii pro studenty doktorského studia v oblasti jaderného výzkumu převzala čerstvá doktorka z rukou nobelisty Jeana-Marii Lehna a francouzského velvyslance Alexise Dutertra. Slavnostní udílení dvaceti tří cen v sedmi soutěžních kategoriích proběhlo v Buquoyském paláci koncem září.

Zemřel Vladimír Kamberský

Anotace

Dlouholetý zaměstnanec Fyzikálního ústavu AV ČR a odborník v oboru magentických tenkých vrstev RNDr. Vladimír Kamberský, CSc. zemřel 18. srpna 2014.

Zemřel Emil Pollert

Anotace

Zabýval se studiem vlastností monokrystalových a tenkovrstevných materiálů s použitím rentgenostrukturní analýzy a magnetometrie. Dalším těžištěm jeho vědecké činnosti byli magnetické oxidy