Činnost

Text

Ondřej Kaman je vedoucí výzkumné skupiny Laboratoř syntetických nanomateriálů v rámci Oddělení magnetik a supravodičů. Jeho odborné zaměření a dosavadní aktivity zahrnují především:

  • nanomateriály a molekulové systémy s magnetickými ionty – příprava a experimentální studium jejich struktury a magnetismu
  • experimentální zkušenosti zejména s práškovou rentgenovou difrakcí, magnetometrií a charakterizací pomocí TEM, DLS, IR spektroskopie
  • podrobná analýza fyzikálních vlastností magnetických nanočástic relevantních pro využití v medicíně (MRI, magnetická hypertermie, teranostika)
  • studium magnetického chování koordinačních sloučenin d a f kovů

ORCID 0000-0003-1480-2904
Researcher ID G-5781-2014