Činnost

Text
  • Studium magnetických oxidů, zejména kobaltitů a manganitů s perovskitovou strukturou
  • Zaměření na mechanismy a strukturní podstatu spinových přechodů, nábojového či magnetického uspořádání
  • Strukturní a magnetická charakterizace nanočástic feritů a manganitů
  • Magnetotransportní jevy v nanogranulárních systémech a v kompozitech

ORCID 0000-0001-9651-9250
Researcher ID G-6281-2014
Scopus Author ID 7006152616