Grants

Name Provider and programme Investigator from FZU Year of commencement Year of completion
Multifunctional properties of powdered Ni-Mn-Sn intermetallics running GACR » Standard RNDr. Jiří Kaštil, Ph.D. 2020 2022
Modifikace neélovských a brownovských relaxačních vlastností nanočástic pro magnetické zobrazovací metody running GACR » Standard Ing. Mgr. Ondřej Kaman, Ph.D. 2019 2021
Transverse thermopower effects in 03-type nanocomposites running GACR » Standard RNDr. Karel Knížek, Dr. 2019 2021
Kompozitní nanočástice s magneticky a světelně řízeným uvolňováním biologicky aktivních látek GACR » Standard Ing. Mgr. Ondřej Kaman, Ph.D. 2018 2020
Termoelektrické magnetické sulfidy GACR » Standard Ing. Jiří Hejtmánek, CSc. 2018 2020
Feromagnetická kvantová kritikalita v čistých systémech GACR » Standard Mgr. Martin Míšek, Ph.D. 2016 2018
Oxidové nanomagnety, jejich vlastnosti a interakce s biologickými systémy GACR » Standard Ing. Mgr. Ondřej Kaman, Ph.D. 2016 2018
Environment induced electron structure changes leading to novel magnetic phases GACR » Standard RNDr. Zdeněk Arnold, CSc. 2015 2017
Magnetismus manganitových částic a jejich útvarů GACR » Standard RNDr. Zdeněk Jirák, CSc. 2015 2017
Vysokofrekvenční dynamika supravodivých virů MEYS » Programmes of International Cooperation - COST CZ RNDr. Jan Koláček, CSc. 2014 2016
Elektrický transport a magnetismus v nových vrstevnatých kobaltátech se vzácnými zeminami GACR » Standard RNDr. Karel Knížek, Dr. 2013 2015
Oxidové termoelektrické materiály pro konverzi vysokoteplotního odpadního tepla GACR » Standard Ing. Jiří Hejtmánek, CSc. 2013 2015