Činnost

Text
  • Řešení krystalových a magnetických struktur z rentgenové a neutronové difrakce.
  • Termoelektrické a magnetické vlastnosti, příčné termoelectrické jevy (např. Nernstův jev, spinový Seebeckův jev).
  • Výpočty elektronových struktur s využitím programu Wien2k založeného na teorii DFT (Density Functional Theory).
  • Výpočty transportních vlastností s využitím programu BoltzTrap.

ORCID 0000-0002-0725-0331
ResearcherID: G-5270-2014