Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Syntéza nanočástic oxidů přechodných kovů, jejich plazmové zpracování a studium fotoelektrických a fotokatalytických vlastností AVČR » Mobility Plus projekty Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D. 2021 2022
Přenos náboje a mikrobiologické interakce hybridních nanostruktur oxidů kovů GAČR » Mezinárodní bilaterální Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D. 2019 2021
Studium optoelektronických procesů v hybridních systémech pro solární články třetí generace MŠMT » INTER-COST Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D. 2017 2019
Nanostrukturované hybridní organicko-anorganické solární články (NANOCELL) AVČR » Ostatní Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D. 2016 2018
Optické, elektrické a magnetické vlastnosti ZnO nanostruktur GAČR » Mezinárodní bilaterální Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D. 2016 2018
Elektronické a optické vlastnosti hybridních nanostruktur (HINT-OPTOEL) MŠMT » Programy mezinárodní spolupráce - COST CZ Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D. 2014 2016
Příprava a vlastnosti nanokrystalického diamantu pro fotonické aplikace GAČR » Standardní Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D. 2014 2016
Kvantový rozměrový efekt v polovodičových nanostrukturách pro optoelektroniku. (nano-Si) MŠMT » Programy mezinárodní spolupráce - KONTAKT I + II Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D. 2012 2015
Mechanismus přenosu energie a náboje v polovodičových nanostrukturách (transfernano) MŠMT » Programy mezinárodní spolupráce - KONTAKT I + II Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D. 2012 2014
Modifikace jednotlivých technologických zařízení dávkových procesů pro zvýšení výtěžnosti výroby vysoce účinných křemíkových solárních článků s využitím modelovacích softwarů technologických procesů CFD-ACE+ a Flow Simulation. TAČR » ALFA Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D. 2011 2014