Optické, elektrické a magnetické vlastnosti ZnO nanostruktur

Anotace

Projekt česko-tajvanské spolupráce se zaměřuje na základní výzkum optických, elektrických a magnetických vlastností povrchově modifikovaných ZnO nanostruktur a přispěje tak k rozšíření základních poznatků o ZnO nanostrukturách v rámci koordinované a vzájemně se doplňující spolupráce mezi českým a tajvanským pracovištěm, která navazuje na dlouhodobé kontakty mezi oběma skupinami. Zatímco česká skupina se dlouhodobě zabývá přípravou ZnO nanostruktur, jejich povrchovou modifikací, plasmatickým leptáním, optickými a elektrickými analýzami a teoretickým modelováním defektů, nedávné výzkumy tajvanské skupiny odhalily souvislosti mezi magnetismem širokopásmových polovodičových nanostruktur a hranic zrn. V rámci navrhovaného projektu objasníme experimentálně i teoreticky procesy přenosu energie a náboje v hybridních nanostrukturach, objasníme jejich elektronickou strukturu a kinetické procesy v nich probíhající.