Příprava a vlastnosti nanokrystalického diamantu pro fotonické aplikace

Anotace

Projekt je zaměřen na základní výzkum a optimalizaci tenkých vrstev nanokrystalického diamantu (NCD) s ohledem na možné aplikace v oblasti fotoniky a sensorové techniky v blízké infračervené oblasti spektra. Důraz je kladen na přípravu opticky hladkých tenkých vrstev s nízkým rozptylem a vysokou propustností deponovaných na podložkách s nižším indexem lomu. Navazování světla do planárních struktur bude dosaženo pomocí hranolu, taperovaných vlnovodů, difrakční mřížky a také pomocí fotoluminiscence nanočástic zabudovaných do fotonické struktury. Šíření světla bude charakterizováno měřením optického útlumu. Součástí projektu je základní výzkum a vývoj plasmatických metod úpravy povrchu s následným systematickým studiem chemických a fyzikálních vlastností povrchu pomocí infračervené spektroskopie a fotoluminiscenční spektroskopie. Součástí projektu bude také ověření možnosti dopovat NCD vrstvy laserově aktivními ionty.