Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Detektory ionizujícího záření v životním prostředí (ENVIDET) běžící TAČR » TREND prof. Ing. Martin Nikl, CSc. 2023 2026
Pokročilé nanokompozity pro distribuované senzory škodlivého záření běžící GAČR » Standardní Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D. 2023 2025
Řízení spinových qubitů v kvantových paraelektrikách pomocí elektrického pole běžící GAČR » Standardní Ing. Valentyn Laguta, DrSc. 2023 2025
Scintilační multimodální materiály a kvantové heterostruktury. běžící GAČR » Standardní doc. RNDr. Eva Mihóková, CSc. 2023 2023
Integrace procesů a modulů pro 2nm technologii splňující požadavky na výkon a cenu (ID2PPAC) běžící EU-Horizon2020 » Ostatní prof. Ing. Martin Nikl, CSc. 2021 2024
Nanostrukturované borem dopované diamantové elektrody pro elektrochemické studie AVČR » Mobility Plus projekty prof. Ing. Alexander Kromka, DrSc. 2021 2022
Prevence, čelení a vyšetřování teroristických útoků prostřednictvím prognostických, detekčních a forenzních mechanismů pro výbušné prekurzory (ODYSSEUS) běžící EU-Horizon2020 » Ostatní Mauro Fernandes Pereira, Ph.D. 2021 2023
Sc-admixované pokročilé scintilátory na bázi granátů (GSGAG) běžící GAČR » Standardní prof. Ing. Martin Nikl, CSc. 2021 2023
Syntéza nanočástic oxidů přechodných kovů, jejich plazmové zpracování a studium fotoelektrických a fotokatalytických vlastností AVČR » Mobility Plus projekty Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D. 2021 2022
Aplikovaný fyzikální výzkum pro nové technologie (PHarnTech) TAČR » GAMA 2 prof. Ing. Martin Nikl, CSc. 2020 2022
Kodopování jako nástroj k potlačení příměsových a intrinsických center záchytu náboje v scintilátorech na bázi oxidů běžící GAČR » Standardní Ing. Valentyn Laguta, DrSc. 2020 2022
Multikomponentní monokrystalické materiály pro laserové aplikace (Multi-Crystal-Laser) běžící TAČR » TREND Ing. Jan Pejchal, Ph.D. 2020 2023