Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Spinově polarizované nanostruktury oxidu zinečnatého (SPZNOZ) běžící GAČR » Mezinárodní bilaterální Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D. 2024 2026
Detektory ionizujícího záření v životním prostředí (ENVIDET) běžící TAČR » TREND prof. Ing. Martin Nikl, CSc. 2023 2026
Hybridní nanokompozitní scintilátory pro průlomová řešení radiační detekce ve výzkumu neutrin (UNICORN) běžící EU-Horizon Europe » Ostatní prof. Ing. Martin Nikl, CSc. 2023 2027
Physics for Future (P4F) běžící EU-Horizon Europe » MSCA-COFUND prof. Ing. Martin Nikl, CSc. 2023 2028
Pokročilé nanokompozity pro distribuované senzory škodlivého záření běžící GAČR » Standardní Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D. 2023 2025
Řízení spinových qubitů v kvantových paraelektrikách pomocí elektrického pole běžící GAČR » Standardní Ing. Valentyn Laguta, DrSc. 2023 2025
Scintilační multimodální materiály a kvantové heterostruktury. běžící GAČR » Standardní doc. RNDr. Eva Mihóková, CSc. 2023 2025
Syntéza a charakterizace nanokompozitů oxidů přechodných kovů s potenciální aplikací pro sanaci environmentálních zátěží (Mobility) běžící AVČR » Mobility Plus projekty Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D. 2023 2024
Účinná eliminace zbytků léčiv ve vodě pomocí fotokatalytické degradace (Danube) běžící MŠMT » Ostatní Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D. 2023 2025
Integrace procesů a modulů pro 2nm technologii splňující požadavky na výkon a cenu (ID2PPAC) běžící EU-Horizon2020 » Ostatní prof. Ing. Martin Nikl, CSc. 2021 2024
Nanostrukturované borem dopované diamantové elektrody pro elektrochemické studie AVČR » Mobility Plus projekty prof. Ing. Alexander Kromka, DrSc. 2021 2022
Prevence, čelení a vyšetřování teroristických útoků prostřednictvím prognostických, detekčních a forenzních mechanismů pro výbušné prekurzory (ODYSSEUS) běžící EU-Horizon2020 » Ostatní Mauro F. Pereira, Ph.D. 2021 2023