Granty

Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Aplikovaný fyzikální výzkum pro nové technologie běžící TAČR » GAMA 2 doc. Ing. Martin Nikl, CSc. 2020 2022
Kodopování jako nástroj k potlačení příměsových a intrinsických center záchytu náboje v scintilátorech na bázi oxidů běžící GAČR » Standardní Ing. Valentyn Laguta, DrSc. 2020 2022
Multikomponentní monokrystalické materiály pro laserové aplikace běžící TAČR » TREND Ing. Jan Pejchal, Ph.D. 2020 2023
Nanokompozitní scintilátory na bázi oxidu hafnia pro rychlé časování běžící EU-Horizon2020 » MSCA-IF doc. Ing. Martin Nikl, CSc. 2020 2022
Nanoscintilátory na bázi ultrarychlých luminiscenčních struktur tvořených násobnými kvantovými jamami a komposity běžící GAČR » Juniorský Mgr. Maksym Buryi, Ph.D. 2020 2022
Nízkodimenzionální scintilační struktury pro biomedicínské aplikace běžící GAČR » Standardní doc. RNDr. Eva Mihóková, CSc. 2020 2022
Pokročilé Mikro-nosníkové Prvky z Širokopásmových Polovodičových Materiálů běžící MŠMT » Ostatní doc. Ing. Alexander Kromka, DrSc. 2020 2021
Pokročilé monokrystalické scintilátory připravené bezkelímkovou metodou běžící AVČR » Mobility Plus projekty doc. Ing. Martin Nikl, CSc. 2020 2021
Rychlé detektory do náročných provozních podmínek běžící TAČR » TREND doc. Ing. Martin Nikl, CSc. 2020 2023
Studium interakce jednoduchých a komplexních biomolekul na površích diamantu běžící GAČR » Juniorský RNDr. Pavla Štenclová, Ph.D. 2020 2022
3D tištěné diamantové kompozitní komponenty pro účinnější energetiku běžící TAČR » THÉTA doc. Ing. Alexander Kromka, DrSc. 2019 2023
Přenos náboje a mikrobiologické interakce hybridních nanostruktur oxidů kovů běžící GAČR » Mezinárodní bilaterální Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D. 2019 2021