Projekt ASCIMAT zahájen

Anotace

Jádrem projektu ASCIMAT jsou scintilační materiály, které hrají stále důležitější úlohu nejen ve vědě a výzkumu, ale i v řadě praktických aplikací.