prof. Ing. Martin Nikl, CSc.

Foto
Image
RV1_7767.jpg
Pracovní pozice
Zástupce ředitele pro cílený výzkum
Kategorie
Ved. věd. pracovník
Sekce (číslo)
Oddělení (číslo)
Telefon
220 318 445
E-mail
nikl [at] fzu.cz
Lokalita
Cukrovarnická
Místnost
D 22

Činnost

Text
  • Kinetika luminiscence center na bázi iontů těžkých ns2, přechodových kovů a vzácných zemin v objemových krystalech a tenkých vrstvách halogenidů a oxidů, procesy přenosu energie
  • Mechanismus scintilace a radiačního poškození ve scintilátorech na bázi multikomponentních halogenidů a oxidů
  • Luminiscence excitonů a center na bázi bodových defektů v monokrystalech, keramikách a nanomorfologických materiálech
  • Efekty kvantového omezení v optických vlastnostech precipitovaných nanofází (kvantových teček) v kompozitních materiálech
  • Výzkum a vývoj nových materiálů pro scintilátory a luminofory a jejich aplikace

ORCID: 0000-0002-2378-208X
WEB: https://www.fzu.cz/~nikl/