Činnost

Text

Měření optických a scintilačních vlastností nových materiálů, které mají předpoklady k využití při detekci ionizujícího záření jako součást scintilačních detektorů nebo při konstrukci zdrojů bílého světla (white LED phosphors). Vyhodnocování získaných experimentálních dat a jejich fyzikální interpretace,  publikační činnost.

ORCID 0000-0002-5149-7307