Činnost

Text

Vědecky vyzkum je zaměřen na studium:

(i) vlastních, příměsových, radiačních a světlem indukovaných paramagneticky aktivních defektů v pevných látkách;

(ii) fyzikálních vlastností tenkých vrstev a nanomateriálů;

(iii) lokální struktury a dynamiky relaxačních a neuspořádaných feroelektrik;

(iv) fyzikálních vlastností nových magnetoelektrických materiálů, multiferoik a materiálů pro spinotroniku.

Cílem výzkumu je určit základní fyzikální zákony, které vysvětlují chování těchto materialů a najít klíč k porozumění jejich makro- a mikro-skopickým vlastnostem a pomoci nalézt nové materiály pro různé aplikace. Využívá k tomu pokročilé metodiky Elektronové spinové rezonance, Nukleární magnetické rezonance a Dvojité elektronové jaderné rezonance.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3072-247X