Činnost

Text
  • dosvitová kinetika těžkých ns2 iontů a iontů vzácných zemin v halogenidových a oxidových krystalech, tenkých vrstvách a nanoprášcích, procesy přenosu energie
  • mechanizmus scintilace a radiačního poškození v nových scintilačních oxidových a halogenidových sloučeninách, numerické modelování
  • problémy související s emisí excitonů a center spojených s různými (intrinsickými) bodovými defekty
  • efekty kvantového omezení v cizích agregovaných fázích (kvantových tečkách) ve vybraných halogenidových krystalických matricích
  • vývoj nanokompozitů pro biomedicínské aplikace:

ORCID: 0000-0002-6868-1426