Výzkumná témata

Objevujte, čím se právě zabývají naše vědecké týmy.

Řadit dle:
Your selection corresponds to 14 research topics
Řadit dle:
Název tématu Autor Oddělení
Computing -- Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat (33), Oddělení síťování a výpočetní techniky (20), Výpočetní středisko (3302)
Distribuované výpočty -- Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat (33), Oddělení síťování a výpočetní techniky (20), Výpočetní středisko (3302)
Vývoj radiačně odolných polovodičových detektorů (projekt RD50) -- Oddělení experimentální fyziky částic (22), Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat (33), Laboratoř pro testování křemíkových detektorů (3301)
Neutrinový experiment DUNE Jaroslav Zálešák Oddělení experimentální fyziky částic (22), Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat (33), Skupina elektronického inženýrství (3303)
Experimentální částicová fyzika prof. RNDr. Miroslav Hrabovský DrSc. Společná laboratoř optiky (38)
Přípravné práce na projektu lineárního urychlovače (CALICE) Jiří Kvasnička Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat (33), Skupina elektronického inženýrství (3303)
Neutrinový experiment NOvA Jaroslav Zálešák Oddělení experimentální fyziky částic (22), Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat (33), Skupina elektronického inženýrství (3303)
Kosmické záření nejvyšších energií – Observatoř Pierra Augera -- Sekce fyziky elementárních částic (1), Oddělení astročásticové fyziky (16), Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat (33), Společná laboratoř optiky (38), Sekretariát ředitele (10), Laboratoř pro testování a vývoj optických senzorů pro astronomii (1601), Laboratoř pro astročásticovou fyziku (1602), Výpočetní středisko (3302), Oddělení urychlování iontů a aplikací vysokoenergetických částic (87)
Vysokoenergetické fotony z vesmíru – CTA, SWGO a další experimenty -- Sekce fyziky elementárních částic (1), Oddělení astročásticové fyziky (16), Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat (33), Společná laboratoř optiky (38), Sekretariát ředitele (10), Laboratoř pro testování a vývoj optických senzorů pro astronomii (1601), Laboratoř pro astročásticovou fyziku (1602), Výpočetní středisko (3302), Oddělení urychlování iontů a aplikací vysokoenergetických částic (87)
Přístroje pro atmosférickou kalibraci astročásticových experimentů -- Sekce fyziky elementárních částic (1), Oddělení astročásticové fyziky (16), Společná laboratoř optiky (38), Sekretariát ředitele (10), Laboratoř pro testování a vývoj optických senzorů pro astronomii (1601), Laboratoř pro astročásticovou fyziku (1602)
Experiment ATLAS -- Sekce fyziky elementárních částic (1), Oddělení astročásticové fyziky (16), Oddělení experimentální fyziky částic (22), Oddělení teorie elementárních částic (29), Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat (33), Oddělení optických materiálů (27), Oddělení síťování a výpočetní techniky (20), Skupina přípravy optických materiálů a termické analýzy (2710), Laboratoř pro testování křemíkových detektorů (3301), Laboratoř pro astročásticovou fyziku (1602), Výpočetní středisko (3302), Skupina elektronického inženýrství (3303)
Teorie strun a kvantová gravitace webadmin Oddělení teorie elementárních částic (29)