Výzkumná témata

Objevujte, čím se právě zabývají naše vědecké týmy.

Řadit dle:
Your selection corresponds to 14 research topics
Řadit dle:
Název tématu Autor Oddělení
Experimentální částicová fyzika prof. RNDr. Miroslav Hrabovský DrSc. Společná laboratoř optiky (38)
Interakce ultra-relativistických iontů v LHC experimentu ALICE -- Oddělení teorie částic a kosmologie (29), Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat (33), Oddělení optických materiálů (27), Skupina luminiscenčních a scintilačních materiálů (2709)
Přípravné práce na projektu lineárního urychlovače (CALICE) Jiří Kvasnička Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat (33)
Neutrinový experiment NOvA Jaroslav Zálešák Oddělení experimentální fyziky částic (22), Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat (33)
Experiment ATLAS -- Sekce fyziky elementárních částic (1), Oddělení astročásticové fyziky (16), Oddělení experimentální fyziky částic (22), Oddělení teorie částic a kosmologie (29), Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat (33), Oddělení optických materiálů (27), Oddělení síťování a výpočetní techniky (20), Skupina přípravy optických materiálů a termické analýzy (2710), Laboratoř pro testování křemíkových detektorů částic (3301), Laboratoř pro astročásticovou fyziku (1602), Výpočetní středisko (3302)
Computing -- Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat (33), Oddělení síťování a výpočetní techniky (20), Výpočetní středisko (3302)
Distribuované výpočty -- Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat (33), Oddělení síťování a výpočetní techniky (20), Výpočetní středisko (3302)
Vývoj radiačně odolných polovodičových detektorů (projekt RD50) -- Oddělení experimentální fyziky částic (22), Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat (33), Laboratoř pro testování křemíkových detektorů částic (3301)
Neutrinový experiment DUNE Jaroslav Zálešák Oddělení experimentální fyziky částic (22), Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat (33)
Teorie strun a kvantová gravitace webadmin Oddělení teorie částic a kosmologie (29)
3D kvark-gluonová struktura nukleonu Petr Závada Oddělení teorie částic a kosmologie (29)
Přístroje pro atmosférickou kalibraci astročásticových experimentů -- Sekce fyziky elementárních částic (1), Oddělení astročásticové fyziky (16), Společná laboratoř optiky (38), Sekretariát ředitele (10), Laboratoř pro testování a vývoj optických senzorů pro astronomii (1601), Laboratoř pro astročásticovou fyziku (1602)