Interakce ultra-relativistických iontů v LHC experimentu ALICE

Text

Studium srážek těžkých iontů při extrémně vysokých energiích představuje jedno z nejaktuálnějších témat v dnešní jaderné fyzice a fyzice elementárních částic. V těchto procesech dochází v jaderné hmotě k extrémnímu vzrůstu teploty, který podle kvantové chromodynamiky (QCD) vyvolá fázový přechod jaderné hmoty do stavu tzv. kvark-gluonového plazmatu (QGP). Jedná se o stav hmoty, v němž se nacházel celý Vesmír bezprostředně po svém vzniku, po Velkém třesku. Zkoumání vlastností QGP, ale i řady dalších jevů vyvolaných interakcí ultra-relativistických iontů, je cílem experimentu ALICE  na urychlovači LHC v CERNu, na jehož realizaci se pracovníci FZÚ podílejí. V součinnosti s českou firmou TENEZ Chotěboř náš ústav přispěl k zhotovení elekromagnetického spektrometru PHOS. V současnosti se zaměřujeme na analýzu naměřených dat, konkrétněji na studium azimutálních asymetrií produkovaných částic. Byla přitom vyvinuta obecnější metodika, kterou jsme úspěšně využili i v astrometrii.

Na tématu se podílejí