Přípravné práce na projektu lineárního urychlovače (CALICE)

Text

Lineární urychlovač vstřícných svazků pozitronů a elektronů je jedním z vážně uvažovaných budoucích mezinárodních projektů experimentální částicové fyziky. Jsou rozpracované dvě studie lineárního urychlovače: “International Linear Collider” (ILC) s možnou realizací v Japonsku a “Compact Linear Collider” (CLIC) uvažovaný v CERNu. 

CALICE Collaboration
Popis
CALICE Collaboration

Jsme zapojeni do výzkumu a vývoje nových kalorimetrů a metod kalorimetrie v kontextu analogového hadronového kalorimetru (AHCAL) kolaborace “Calorimeter for Linear Collider Experiment” (CALICE), který oproti klasickým kalorimetrům dokáže díky vysokému počtu kanálů (high granularity) a za použití metody “Particle Flow Algorithm” (PFA) výrazně zpřesnit energetické rozlišení kalorimetru. Podíleli jsme se především na stavbě AHCAL prototypu s 22000 kanály, a to se zodpovědností za vyčítání dat z kalorimetru (DAQ) a sledování kvality nasbíraných dat (DQM). Podíleli jsme se na provozu tohoto prototypu při testech ve svazcích částic na urychlovačích ve střediscích CERN a DESY Hamburg v letech 2018-2019, a také na integraci a provozu kombinovaných testů s jinými druhy částicových detektorů. Věnovali jsme se také charakterizaci fotosenzorů (SiPM) a demonstrovali metodu stabilizace zesílení signálu SiPM, které je silně závislé na teplotě.

Koncept scintilační destičky vyčítané individuálním fotosenzorem (SiPM), vyvinutý pro AHCAL prototyp, se ukázal být slibnou technologií pro stavbu kalorimetru a našel si uplatnění např. v projektu CMS HGCAL a je uvažováno jeho uplatnění i v jiných projektech částicové fyziky (např. DUNE Near Detector SAND).

 

Na tématu se podílejí