Anna Körblerová

Funkce zaměstnance
Sekretářka
Telefon
266 05 2687
E-mail
korbler [at] fzu.cz
Lokalita
Slovanka
Místnost
214

Hana Waňková

Funkce zaměstnance
Sekretářka
Telefon
266 05 2121
E-mail
wankova [at] fzu.cz
Lokalita
Slovanka
Místnost
214
Souhrn

Sekretariát ředitele zabezpečuje agendu spojenou s činností ředitele Fyzikálního ústavu AV ČR.

Text
 • Zajišťuje administrativní podporu pro ředitele a organizuje jeho pracovní program,
 • zajišťuje a koordinuje podklady pro osobní jednání ředitele s představiteli jiných institucí,
 • z pověření ředitele organizuje interní i širší jednání a porady o koncepčních vědecko-organizačních, ekonomických a právních otázkách práce FZU a v případě potřeby pořizuje zápisy z těchto jednání,
 • organizuje přijímání domácích i zahraničních návštěv a další akce pořádané ředitelem FZU,
 • zajišťuje spisovou službu ředitele FZU a administrativní podporu poštovní agendy,
 • eviduje pokyny a úkoly dané ředitelem FZU, v případě potřeby koordinuje jejich zajišťování a kontroluje jejich včasné a řádné splnění,
 • sleduje plnění úkolů, uložených řediteli FZU příslušnými státními orgány a orgány Akademie věd,
 • eviduje smlouvy a dohody s jinými právními subjekty,
 • eviduje výsledky pracoviště a připravuje podklady pro výroční zprávy a hlášení,
 • provádí archivaci a skartaci písemností dle Spisového a skartačního řádu pracoviště,
 • zajišťuje agendu přihlášek vynálezů a průmyslových vzorů,
 • eviduje a archivuje grantové projekty,
 • zajišťuje grantovou podporu vědeckým pracovníkům,
 • zajišťuje podporu a koordinaci při navazováním spolupráce se zahraničními institucemi a pro podporu internacionalizace,
 • koordinuje prezentaci pracoviště v médiích a styk s veřejností,
 • metodicky řídí a koordinuje práci sekretariátů jednotlivých útvarů FZU s důrazem na formální správnost jimi vyhotovovaných písemností.