Distribuované výpočty

Text

Cílem výzkumu je propojení geograficky vzdálených výpočetních a úložných serverů tak, aby k nim mohli jednotně přistupovat oprávnění uživatelé z různých pracovišť kdekoli na světě. Definují se přístupové body pro výpočty (Computing Elements) a pro data (Storage Elements) a servery, které plánují úlohy na vhodná místa (Workload Management Server). Další služby se provozují pro monitorování zdrojů a shromažďování statistik využití. K většině těchto služeb existuje několik různých implementací, které díky jednotnému rozhraní mohou spolupracovat. Za několik let vývoje narostla škálovatelnost řešení do nynějších mnoho set tisíc současně využitelných výpočetních jader a přenosy dat v řádu desítek gigabitů za sekundu. Výpočty mohou probíhat na různých platformách (vlastních klastrech, privátních i komerčních cloudech, superpočítače v HPC centrech) i na různých operačních systémech pomocí využití kontejnerů.

Vizualizace datových přenosů na výpočetním gridu.
Popis
Vizualizace datových přenosů na výpočetním gridu.
Na tématu se podílejí